له کیی ټیکسي سره هوای ډګر ته د ټیکسي بوک وکړئ

1000х500_англ.

مخکې له دې چې ټیکسي بوک کړئ بیاکتنې چیک کړئ

له ټیکسي څخه د هوایی ډګر څخه او World Tourism Portal
کیویټیکسي

له ټیکسي څخه او هوای ډګر ته کتابونه. ولې د ټیکسي لپاره په هوایی ډګر کې انتظار کې وخت ضایع کیږي کله چې تاسو کولی شئ دا غوره کړئ کله چې تاسو آنلاین بک کولی شئ او دا دلته ستاسو لپاره انتظار کوئ.

د خدمت ډول: هوایی ډګر ته او له هغه ځایه د ټکسي کتاب. د ټکسي خدمت. د ټکسي سواری

بیه: "20.00-